×

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP)

KEP, elektronik posta yoluyla, yasal olarak geçerli ve teknik olarak güvenli bir şekilde belge ve bilgi paylaşımı gerçekleştirilebilen ve bu işlemlerle ilgili kesin delil sağlayan tek araçtır.

e-İmza (Elektronik İmza)

ELEKTRONİK İMZA (E-İMZA) 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’na göre E-imza; “Başka bir elektronik veriye eklenen veya başka bir elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi ifade eder.

e-Fatura (Elektronik Fatura)

Türkiye’de 397 sıra no.lu VUK tebliği ile hayata geçirilen ve 5 Mart 2010 tarihinden itibaren uygulamada olan e-fatura, veri format ve standardı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen, VUK gereği bir faturada yer alması gereken bilgilerin..

e-Arşiv Fatura (Elektronik Arşiv Fatura)

E-Arşiv Fatura ilk olarak Elektronik Fatura Kayıt Sistemi (EFKS) olarak karşımıza çıkmıştır. EFKS kurum ve kuruluşların düzenledikleri faturalarda bulunan bazı bilgilerin, belirlenen uygulama ve veri standartları çerçevesinde..

e-İrsaliye (Elektronik İrsaliye)

e-İrsaliye, kağıt ortada kesilmiş olan "sevk irsaliyesi" belgesi ile aynı geçerli niteliklere sahip elektronik ortamda üretilen ve ibraz edilen belge tipidir. 19 ekim 2019 tarihinde yürürlüğe giren Vergi Usul Kanunu'na göre zorunlu olan firmaların ilgili tarihler itibariyle e-irsaliye kesmesi zorunludur.

e-Defter (Elektronik Defter)

E-defter, şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret Kanunu’na göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütünü olarak tanımlanır.

e-Saklama (Elektronik Saklama)

PARK Entegrasyon e-Saklama hizmeti ile; e-Fatura, e-Defter, KEP iletileri ve tüm elektronik belgeleri, silinme ve değiştirilme riski olmadan kolaylıkla yasal geçerli ve güvenli olarak saklayabilirsiniz.

e-Yedekleme (Elektronik Yedekleme)

e-Yedekleme; e-Defter, e-Fatura ve e-Arşiv dosyalarınızın yanı sıra, güvenle saklamak istediğiniz diğer tüm verilerinizin belirlediğiniz aralıklarla yüksek güvenlikli PARK sunucularında yedeklenmesi işlemlerini içeren hizmettir.

PARKKEP - İK

PARKKEP – İK, ücret bordrolarının şirket çalışanlarına KEP(Kayıtlı Elektronik Posta) ile yasal geçerli halde elektronik ortamda toplu olarak iletilmesini sağlayan yazılımdır.

PARK MÜŞAVİR

Bir Mali Müşavir Bürosunun en zor, en sıkıcı işi olarak fatura işlemek ilk sıradadır. Aylık ortalama 500'den fazla fatura akışı olan bir mükellefin muhasebesi için elemanınız 2-3 gün boyunca bu mükellefin faturalarıyla zaman geçireceği..

PARK TEŞVİK

Her ay binlerce lira kâr'a geçebilirsiniz; üstelik ceza riskinden korkmanıza gerek yok. Tek yapmanız gereken, SGK’ya cari ay bildirgesini vermeden önce, PARK TEŞVİK üzerinden rapor üretmek. – Her ay yapılması gereken bu kontrol ve hesaplamalar için..