×

E-Arşiv Fatura ilk olarak Elektronik Fatura Kayıt Sistemi (EFKS) olarak karşımıza çıkmıştır. EFKS kurum ve kuruluşların düzenledikleri faturalarda bulunan bazı bilgilerin, belirlenen uygulama ve veri standartları çerçevesinde Gelir İdaresi Başkanlığı sistemine aktarılması şartı ile faturalara ait ikinci nüshaların kâğıt olarak saklanması zorunluluğunu ortadan kaldıran; ayrıca alıcılarına verilmek üzere hazırlanan birinci nüsha faturaların da güvenli elektronik imzalı dijital belge şeklinde oluşturulmasına imkân sağlayan pilot bir uygulamadır. Tedarik zinciri içerisindeki tüm firmaların kendi aralarındaki ticari belge akışının (sipariş, fatura, irsaliye, vb.) Uluslararası Standartlar kullanılarak ve şirket-içi uygulamalarla bütünleşerek elektronik ortamdaki değişimidir.

Tasarımı itibariyle bir e-fatura çözümü olmaktan ziyade, elektronik arşivleme çözümü olan sistem içerisinde birinci nüsha faturaların elektronik imzalı pdf dokümanları şeklinde oluşturulmasına da sınırlı bir biçimde izin verilmiştir. Mükelleflerin bir yıl içerisinde e-Fatura Uygulamasına entegre olmaları gerekmektedir.
PARK e-Arşiv Fatura ürünü ile mükellefler e-Arşiv Faturalarını güvenle arşivleyebilmekte ve e-Posta ile müşterilerine ulaştırabilmektedir.

Erzurum e-Fatura (Elektronik Fatura) Yetkili Bayii Anadolu e-Dönüşüm

Teklif Al

e-Fatura Portal

?₺
  • Portal Bedeli
  • (İrsaliye ve Müstahsil
  • için de aynı fiyat
  • geçerlidir.)

e-Fatura Konnektör

?₺
  • İçe işlemez.

e-Fatura Konnektör (İçeri işleme)

?₺
  • Konnektör Bedeli (İçeri
  • işleme)

e-Fatura Eğitim – Kurulum Bedeli

?₺
  • e-Fatura Eğitim – Kurulum

E-Fatura Özel Tasarım

?₺
  • E-Fatura Özel Tasarım

Sorunuz mu Var?