×

E-defter, şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret Kanunu’na göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütünü olarak tanımlanır.
Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından ortak olarak yayımlanan 1 sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği ile elektronik defter (e-defter) yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.
e-Defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin bu sitede duyurulan format ve standartlara uygun biçimde elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunun garanti altına alınması ve ilgililer nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesine imkan tanımayı hedefleyen hukuki ve teknik düzenlemeler bütünüdür.
Defterlerin elektronik ortamda hazırlanması için xml formatında bir standart olan ve uluslararası kullanıma sahip XBRL (eXtensible Business Reporting Language) Genişletilebilir İşletme Raporlama Dili esas alınmıştır.
Belirtilen standartlara uygun olarak hazırlanan elektronik defterlerin değişmezliğinin, kaynağının ve bütünlüğünün sağlanmasında gerçek kişiler için güvenli elektronik imza veya tüzel kişiler için mali mühür kullanılacaktır. Ayrıca imza veya mühür değerinin Elektronik Defter Uygulaması üzerinden bildirimi suretiyle, söz konusu defterin ilgili tüm taraflar nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesi sağlanacaktır.
Genel Tebliğ düzenlemelerine göre söz konusu standartlara uygun olarak oluşturulan dosyaların e-defter olarak kabul edilebilmesi için mali mühür ile mühürlenmesi ya da güvenli elektronik imza ile imzalanması ve e-Defter Uygulaması aracılığı ile beratının alınması gerekmektedir.
PARK e-Defter ürünü ile mükellefler e-Defterlerini Gelir İdaresi Başkanlığı’na güvenle ulaştırabilmektedir.

Erzurum e-Defter (Elektronik Defter) Yetkili Bayii Anadolu e-Dönüşüm

Teklif Al

e-Defter

?₺/500 sayfa
 • 500 Sayfaya Kadar Kullanım,
 • İlave Her 1.000 Sayfa İçin 500,00 TL

e-Defter

?₺/1000 sayfa
 • 1000 Sayfaya Kadar Kullanım,
 • İlave Her 1.000 Sayfa İçin 500,00 TL

e-Defter

?₺/1500 sayfa
 • 1500 Sayfaya Kadar Kullanım,
 • İlave Her 1.000 Sayfa İçin 500,00 TL

e-Defter Paketi -1-

?₺/500 sayfa
 • 500 sayfaya kadar e-defter
 • 100MB E-Saklama
 • GİB Saklama
 • İlave Her 1.000 Sayfa İçin 500,00 TL

e-Defter Paketi -2-

?₺/1000 sayfa
 • 1000 sayfaya kadar e-defter
 • 250MB E-Saklama
 • GİB Saklama
 • İlave Her 1.000 Sayfa İçin 500,00 TL

e-Defter Paketi -3-

?₺/1500 sayfa
 • 1500 sayfaya kadar e-defter
 • 500MB E-Saklama
 • GİB Saklama
 • İlave Her 1.000 Sayfa İçin 500,00 TL

Sorunuz mu Var?