×

ELEKTRONİK İMZA (E-İMZA) 
5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu'na göre E-imza;
"Başka bir elektronik veriye eklenen veya başka bir elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi ifade eder."

E-imza, ıslak imza ile aynı hukuki geçerliliğe sahiptir

E-imza, elektronik işlemlerde gönderilen bilginin yolda değişmediğini, gönderen kişiye ait olduğunu ve inkar edilemeyeceğini garantiler.

E-imza elektronik ortamda gerçekleşen işlemlerde kişilerin kimlik bilgilerinin doğruluğunu garantiler.

E-imza gerçek kişiler adına oluşturulur. Kurum adına e-imza oluşturulamaz.
E-imzanın Getirdikleri;
Kimlik Doğrulama

Bütünlük

İnkar Edilmezlik


Elektronik İmza Kullanım Alanları
Elektronik imza kullanım alanı açısından oldukça geniş bir yelpazeye sahiptir. 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu'nda belirtilen istisna süreçler haricinde ıslak imza ile yapılan her işlem için kullanılabilir.

Kanun, 5. maddesinde, güvenli elektronik imzanın elle atılan imza ile aynı hukuki sonucu doğuracağını düzenlemiştir. Ancak, maddenin devamında bu kuralın istisnası olarak, kanunların resmi şekle veya özel bir merasime tâbi tuttuğu hukuki işlemler ile teminat sözleşmelerinin güvenli elektronik imza ile gerçekleştirilemeyeceği hükme bağlanmıştır.

E-devlet uygulamalarında ve uzantılarında (turkiye.gov.tr)

UYAP ve benzeri kamu projelerinde• Sanayi Bakanlığı ve Kosgeb projelerinde

EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) süreçlerinde

E-Fatura uygulamalarında

MERSİS Projesi kapsamında

Gümrük ve Dış Ticaret işlemlerinde

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Sisteminde

Çalışan hizmet sözleşmelerinde ve diğer tüm sözleşmelerde

Banka talimatlarının gönderilmesinde

Genel Kurul, Ortaklar Kurulu ve Yönetim Kurulu kararlarının imzalanmasında

Bayi ağı, B2B iletişiminde ve sipariş sürecinde

Elektronik arşivin e-imzalanmasında

Islak imza gerektiren EBYS dahil tüm uygulamalarda

Üretilen ve imzalanması gereken her türlü evrakta

Özel uygulamalar ile kullanım alanları genişletilebilir.


Erzurum e-İmza (Elektronik İmza) Yetkili Bayii Anadolu e-Dönüşüm


Teklif Al

e-İmza

?₺/Yıl
  • 1 YILLIK E-İMZA ( Çipli Kart, Kart Okuyucu ve
  • Elektronik Sertifika)

e-İmza

?₺/3Yıl
  • 3 YILLIK E-İMZA ( Çipli Kart, Kart Okuyucu ve
  • Elektronik Sertifika)

Sorunuz mu Var?