×

e-İrsaliye, kağıt ortada kesilmiş olan "sevk irsaliyesi" belgesi ile aynı geçerli niteliklere sahip elektronik ortamda üretilen ve ibraz edilen belge tipidir. 19 ekim 2019 tarihinde yürürlüğe giren Vergi Usul Kanunu'na göre zorunlu olan firmaların ilgili tarihler itibariyle e-irsaliye kesmesi zorunludur.

Kimler Zorunludur?

Hal Kayıt Sistemine bildirim yapma yükümlülüğü bulunan ve komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticareti ile iştigal eden mükellefler 01.01.2020 tarihine kadar, E-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 25 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler 01.07.2020 tarihine kadar uygulamaya geçmek zorundadır. Bunun dışında e-fatura kullanan tüm mükellefler isteğe göre gönüllülük esasıyla e-irsaliye uygulamasına geçiş yapabilir.

Erzurum e-İrsaliye (Elektronik İrsaliye) Yetkili Bayii Anadolu e-Dönüşüm

Teklif Al

e-Fatura Portal

?₺
  • Portal Bedeli
  • (İrsaliye ve Müstahsil
  • için de aynı fiyat
  • geçerlidir.)

e-Fatura Konnektör

?₺
  • İçe işlemez.

e-Fatura Konnektör (İçeri işleme)

?₺
  • Konnektör Bedeli (İçeri
  • işleme)

e-Fatura Eğitim – Kurulum Bedeli

?₺
  • e-Fatura Eğitim – Kurulum

Sorunuz mu Var?