×

KEP, elektronik posta yoluyla, yasal olarak geçerli ve teknik olarak güvenli bir şekilde belge ve bilgi paylaşımı gerçekleştirilebilen ve bu işlemlerle ilgili kesin delil sağlayan tek araçtır.Kayıtlı elektronik posta (KEP), iletilen e-postaların içeriğinin ve zamanın değiştirilemediği, gönderici ve alıcı kimliklerinin belli olduğu, e-posta’nın karşı tarafa iletilip iletilmediğini teyit eden, hukuki geçerliliği olan güvenli bir elektronik posta hizmetidir.Kayıtlı elektronik posta (KEP), Yönetmelikte “elektronik iletilerin, gönderimi ve teslimatı da dâhil olmak üzere kullanımına ilişkin olarak hukukî delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli şekli” olarak tanımlanmaktadır. KEP iletisi de “KEP sistemi içerisinde KEPHS tarafından üretilen KEP delilini içeren ve KEPHS’ nin işlem sertifikası ve zaman damgası ile imzalanmış ileti” olarak ifade edilmektedir.

5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’na göre E-imza;

“Başka bir elektronik veriye eklenen veya başka bir elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi ifade eder.”•E-imza, ıslak imza ile aynı hukuki geçerliliğe sahiptir


•E-imza, elektronik işlemlerde gönderilen bilginin yolda değişmediğini, gönderen kişiye ait olduğunu ve inkar edilemeyeceğini garantiler.


•E-imza elektronik ortamda gerçekleşen işlemlerde kişilerin kimlik bilgilerinin doğruluğunu garantiler.


•E-imza gerçek kişiler adına oluşturulur. Kurum adına e-imza oluşturulamaz.


E-imzanın Getirdikleri;


•Kimlik Doğrulama


•Bütünlük


•İnkar Edilmezlik

PARK Entegrasyon e-Saklama hizmeti ile; e-Fatura, e-Defter, KEP iletileri ve tüm elektronik belgeleri, silinme ve değiştirilme riski olmadan kolaylıkla yasal geçerli ve güvenli olarak saklayabilirsiniz

Türkiye’de 397 sıra no.lu VUK tebliği ile hayata geçirilen ve 5 Mart 2010 tarihinden itibaren uygulamada olan e-fatura, veri format ve standardı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen, VUK gereği bir faturada yer alması gereken bilgilerin içerisinde yer aldığı, satıcı ve alıcı arasındaki iletiminin merkezi bir platform (GİB) üzerinden gerçekleştirildiği elektronik bir belgedir.

E-fatura yeni bir belge türü olmayıp, kâğıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yönetilen e-fatura uygulamasında amaç tek format ve standarda göre satıcı ve alıcı arasında güvenli, zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan bir sistem oluşturmaktır. Bunun için yurt dışı uygulamalar incelenerek başarıya ulaşmış e-fatura işleyişleri dikkate alınmış ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açık kaynak bir standart olan XML tabanlı ticari hayatın tüm süreçlerini içerecek şekilde etiketlemelere sahip olan uluslararası bir standart olan UBL-TR benimsenmiştir.

E-defter, şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret Kanunu’na göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütünü olarak tanımlanır.

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından ortak olarak yayımlanan 1 sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği ile elektronik defter (e-defter) yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.


e-Yedekleme; e-Defter, e-Fatura ve e-Arşiv dosyalarınızın yanı sıra, güvenle saklamak istediğiniz diğer tüm verilerinizin belirlediğiniz aralıklarla yüksek güvenlikli PARK sunucularında yedeklenmesi işlemlerini içeren hizmettir.

e-İrsaliye, kağıt ortada kesilmiş olan “sevk irsaliyesi” belgesi ile aynı geçerli niteliklere sahip elektronik ortamda üretilen ve ibraz edilen belge tipidir. 19 ekim 2019 tarihinde yürürlüğe giren Vergi Usul Kanunua göre zorunlu olan firmaların ilgili tarihler itibariyle e-irsaliye kesmesi zorunludur. Kimler Zorunludur? Hal Kayıt Sistemine bildirim yapma yükümlülüğü bulunan ve komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticareti ile iştigal eden mükellefler 01.01.2020 tarihine kadar, E-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 25 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler 01.07.2020 tarihine kadar uygulamaya geçmek zorundadır. Bunun dışında e-fatura kullanan tüm mükellefler isteğe göre gönüllülük esasıyla e-irsaliye uygulamasına geçiş yapabilir.

e-müstahsil hali hazırda defter oluşturan çiftçi veya toptancıların defter oluşturmayan mükelleflerden satın aldığı ürünlerde kesmek zorunda olduğu müstahsil makbuzunun elektronik ortamdaki karşılığıdır. İlgili mükelleflerin 01.07.2020 tarihine kadar e-müstahsil ürününe geçiş yapmaları zorunludur. e-müstahsil ile ilgili soru ve görüşleriniz için tarafımıza ulaşabilirsiniz.

Park bulut, e-fatura da Park Entegrasyonu tercih eden mükelleflerimize özel geliştirilmiş bir ön muhasebe programıdır,E-fatura ve e-arşiv fatura modülleri ile direkt entegrasyon sistemi üzerinden faturalarınızı kolayca kesebilmeniz ve yine gelen faturalarınızı kolayca sisteminize alabilmeniz için tasarlanmış bir uygulamadır. İçerisinde çek -senet-banka-müşteri takibi-raporlamalar-cari-stok gibi şirket süreçlerinizi kolayca yönetebileceğiniz bir çok ek geliştirmeyi barındıran Park Bulut ayrıca tüm pazar yerleri ile de entegre olup bu alanda da kullanıcılarına entegre çözümler verebilmektedir. Demo ve fiyatlama ile ilgili soru ve görüşleriniz için tarafımıza ulaşabilirsiniz.

Bir Mali Müşavir Bürosunun en zor, en sıkıcı işi olarak fatura işlemek ilk sıradadır. Aylık ortalama 500 den fazla fatura akışı olan bir mükellefin muhasebesi için elemanınız 2-3 gün boyunca bu mükellefin faturalarıyla zaman geçireceği anlamına gelir. Park Müşavir ile bu iş yükünü ortadan kaldırıyoruz . Park Müşavir ile muhasebe programınıza (LUCA – MİKROKOM GMS NET. – datasoft – Zirve- Orka- Logo-eta- DİA, otomatik olarak aktarılıyor ve muhasebeleştiriyoruz E-Fatura Özel Entegratörlüğü hizmetini PARK ENTEGRASYON ‘ dan alan mükelleflerinizin faturaları , uygulama ile entegre olduğu için, her ay otomatik çekerek muhasebeleştirilir. “Park Müşavir” ile günler süren fatura yazma yükünü ortadan kaldırabilirsiniz .

Park Teşvik Her ay binlerce lira kâra geçebilirsiniz; üstelik ceza riskinden korkmanıza gerek yok. Tek yapmanız gereken, SGK’ya cari ay bildirgesini vermeden önce, PARK TEŞVİK üzerinden rapor üretmek. – Her ay yapılması gereken bu kontrol ve hesaplamalar için PARK TEŞVİK yanınızda. Dakikalar içerisinde cari aya ait teşvik raporunuz hazır. Çeşitli algoritmalarla donatılmış altyapımız sayesinde, teşvik raporunuz en verimli hesaplamaları içerecektir. Cari ayda, daha fazla personel istihdam ediyor olsaydınız ne kadar teşvik alacaktınız gibi bilgileri raporunuzda görebileceksiniz. Devletin işsizlikle mücadele ve kayıt dışı işçi çalıştırmayı önlemek adına işverenlere hak tanıdığı teşvikler, şirketlerin personel maliyetlerini kısarak, şirketlere ciddi bir getiri sağlamaktadır.

PARKKEP – İK, ücret bordrolarının şirket çalışanlarına KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) ile yasal geçerli halde elektronik ortamda toplu olarak iletilmesini sağlayan yazılımdır.

PARKKEP – İK uygulaması, Windows tabanlı bilgisayarlarda çalışabilen, çalışanları farklı lokasyonlarda bulunan firmalarda, bordroların şirket çalışanlarına KEP aracılığıyla teslim edilmesini sağlayan bir masaüstü uygulamasıdır.